Bereken de sterkte voor een
optimaal en veilig ontwerp

Je wilt een sterkteberekening laten uitvoeren. Misschien om de constructie lichter te maken. Of omdat het veilig moet zijn. Wij berekenen de sterkte en stijfheid van de constructie. En toetsen dit daarna aan de geldende regelgeving. Met als doel een optimaal ontwerp.

Inzicht door analyse

Onze slimme en krachtige analyses leveren veel inzicht op. De resultaten worden zichtbaar gemaakt in duidelijke afbeeldingen. Hierin zijn precies de sterke en zwakke plekken te zien.

Een sterkteberekening bestaat uit de volgende 7 stappen: 

We analyseren eerst de constructie en het gebruik ervan. Zo kunnen we vaststellen welke krachten er allemaal op de constructie werken. Dit gebruiken we om een goed rekenmodel op te zetten. 

De optredende krachten worden omgezet naar rekenwaarden. Waarbij er, bijvoorbeeld, rekening gehouden met veiligheidsfactoren.

De constructie wordt omgezet naar een geschikt rekenmodel, wat efficiënt rekent.

Na het maken van het rekenmodel en het aanbrengen van alle krachten wordt het eigenlijke rekenen gestart.

De rekenresultaten worden gecontroleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het vergelijken met eerdere uitkomsten, het bepalen van reactiekrachten of een controle met een handberekening.

Indien nodig of gewenst kan het ontwerp geoptimaliseerd worden. Denk hierbij aan het verlagen van het gewicht of het toevoegen van details die de sterkte verbeteren.

Zodra het ontwerp en de rekenresultaten akkoord zijn worden deze gerapporteerd in een duidelijk document. Dit document kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het goedkeuren van een constructie bij een keuringsinstantie.

sterkteberekeningen

TOOLS

  • Altair Simsolid

  • Siemens Simcenter Femap

  • SDC Verifier

  • MathCAD

METHODIEKEN

  • Finite Element Analysis (FEM)

  • Statische & dynamische sterkte

  • Knikcontrole

  • Vermoeiïngsanalyse

  • Eigenfrequentiebepaling

Leer meer over hoe onze andere fases bijdragen aan innovatie

Conceptontwikkeling

Toegepaste technologie
optimaliseren

Engineering

Realiseer concepten tot
volwassen producten

Vreemde ogen ontdekken nieuwe perspectieven

Vreemde ogen ontdekken nieuwe perspectieven

Op zoek naar nieuwe inzichten? We denken graag mee met jullie project. Je zult verrast zijn door onze frisse insteek. Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Vreemde ogen ontdekken nieuwe perspectieven